Predkrizmanički vjeronauk – 7. razredi


Datum objave:
01.10.2022

Ove godine prijave za predkrizmanički vjeronauk su isključivo online!!!

Molimo roditelje ovogodišnjih sedmaša da svoju djecu na vjeronauk upišu popunjavanjem obrasca na linku:

https://bit.ly/3BZPHny

Nakon toga potrebno je doći na roditeljski sastanak u srijedu, 12. listopada u 20h (barem jedan roditelj i dijete).

S vjeronaukom krećemo 25. listopada.

Prati nas na društvenim mrežama