Župno pastoralno vijeće ( u daljnjem tekstu: ŽPV) je župnikovo savjetodavno  i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV je potrebno da bi župna zajednica mogla vršiti svoje pastoralne zadatke. Ono predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika.

ŽPV je znak i sredstvo Crkve, koja se poima kao zajednica vjernika. Ono je mjesto crkvene suodgovornosti, oblik vidljivosti i crkvenoga očitovanja. Crkveni život župe zahtijeva sudjelovanje svih vjernika u prosudbi onoga što Duh Sveti poručuje Crkvi. Župa treba biti mjesto traženja smisla i zajedništva za sve koji su njoj upućeni. Pastoralno vijeće je ujedinjavajuće tijelo i radi toga je mjesto izradbe pastoralnih odluka za ostvarenje programa. Predstavlja se kao sredstvo za prikladno ostvarenje zajedničke odgovornosti krštenika u župnoj zajednici. Ono nije svrha samo sebi, kao što nije ni laičko tijelo, ni tijelo koje donosi odluke, niti je tijelo koje služi kao neki ‘privjesak’ župniku. To je crkveno tijelo sudjelovanja za poticanje župnoga pastoralnog rada.

ŽPV ima dvostruko značenje: s jedne strane očituje crkveno zajedništvo svekolike župe čije dijelove i sastavnice predstavlja, a s druge strane postaje sredstvo zajedničkog odlučivanja u kojem posebna predsjednička služba župnika i odgovornost svih vjernika laika trebaju doći do zajedničke suglasnosti. Stoga je ŽPV stvarni subjekt zajedništva, iako je uvijek potrebno imati na pameti različite kanonske ovlasti župnika i ostalih vjernika.

Dobar rad ŽPV-a ne ovisi samo o propisima i drugim vanjskim pravilima. Ono u prvom redu od svih članova traži: veću crkvenu svijest, bratsku otvorenost i zajednički pastoralni interes. ŽPV od svih očekuje sposobnost za slušanje, za dijalog i strpljivu osjetljivost za razlikovanje duhova. Zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu te puno prihvaćanje nauka i discipline Katoličke Crkve ono je što treba resiti sve članove ŽPV-a. U tom smislu i članovi ŽPV-a kao i čitava župna zajednica trebaju nastojati da neprestano rastu u crkvenom i misionarskom nastojanju.

Svaki član je dužan župniku pomagati u unapređivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja, koja neka ŽPV razmatra na svojim sjednicama.

Vijeće se treba sastati 4 puta godišnje.

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Danijel Samaržija

Albert Vjekoslav  Jurišić

Vinko Mirković

s. Valentina Baričević

Stanko Kristić

Marcela Samodol

Bruno Cvitanović

Jelena Mudrovčić

Silvija Planinić

Mirjana Pleše

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Miro Marinović

Ivica Radoš

Mario Mikulić

Milenko Kundid

Stipe Renić