Lektori

Grupa liturgijskih čitača – lektora župe Duha Svetoga okuplja 85 vjernika laika koji na svakoj svetoj misi služe u liturgiji naviještajući Božju riječ. Lektori se redovito susreću na formativnim susretima koji se održavaju svaka dva tjedna, gdje razmatraju Božju riječ, ali i šire svoje znanje i razumijevanje Svetog pisma.

Jednom mjesečno lektori se okupljaju na formativnom susretu, a kroz godinu sudjeluju i u duhovnim obnovama. Lektori na župi organiziraju i danonoćno čitanje Božje riječi, jedinstveno petodnevno čitanje, razmatranje i čašćenje Svetoga pisma.

Unutar grupe djeluju dvije skupine: organizacijska skupina i formativna molitvena skupina.

Kako bi dostojanstveno i u poniznosti služili kao lektori vjernici kontinuirano prolaze biblijsko-liturgijsku i duhovnu formaciju, utječući se u svojoj službi Duhu Svetom.

„U riječi Božjoj je pak tolika moć i sila da je ona uporište i životna snaga Crkve, a djeci Crkve ona je jedrina vjere, hrana duše te čisto i nepresušno vrelo duhovnoga života.“
Dei Verbum

Ako se želiš priključiti našoj skupini kontaktiraj nas na e-mail:

Prati nas na društvenim mrežama