Davidias

Davidias je zbor studenata, mladih radnika i srednjoškolaca koji od 2004. djeluje u župi. Trenutno broji 20-ak članova, a oko 100 ljudi bilo je dijelom zbora u zadnjih 15 godina.

Zbor pjeva na nedjeljnoj misi u 12h, ali je prisutan i u animiranju velikog broja župnih događaja poput duhovnih obnova, vjenčanja i krštenja, raznih pobožnosti i tradicionalne kestenijade.  Skupina nastoji organizirati i jedan godišnji koncert za Božić. Davidias je izdao božićni i obični album, a u planu je i novi.

Ne postoji službena stranica zbora, no zainteresirani pojedinci mogu doći do voditelja iza nedjeljne mise i izraziti želju da se uključe.

Davidias je skupina puna radosti koja je otvorena za mlade koji žele zajedno rasti u zajedništvu i pridonositi na misnim slavljima.