Božja pobjeda

Božja pobjeda je molitvena zajednica koja danas broji oko 70 aktivnih članova i dio je Nacionalne službe zajedništva katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom Hrvatske, a time i CHARIS-a, međunarodne službe zajedništva s vatikanskim pontifikalnim pravom, koja djeluje u Vatikanu od 2019. godine.

Vizija zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živom osobom Isusa Krista koji preobražava naše živote i koji je jedini Put, Istina i Život.

Pod duhovnim vodstvom duhovnika, don Damira Stojića, SDB, zajednica se okuplja u molitvi, sakramentima, slavljenju i klanjanju te služi Gospodinu i Crkvi kroz molitvene susrete za mlade, formacijske seminare, večeri slavljenja i duhovne obnove.

Ponudu aktivnosti možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici ili ih posjetiti u uredu s južne strane svetišta Sveta Mati Slobode.

Prati nas na društvenim mrežama