SVETA MATI SLOBODE

Crkvena lađa i prezbiterij

U crkvenoj lađi može se okupiti oko 2000 vjernika, a iz nje se pred vjernicima otvara pogled na prezbiterij (oltar i ambon te oltarni reljef).

S desne strane svjetlo prodire kroz dva velika vitraja, koji uokviruju orgulje, a s lijeve strane prodire kroz vitraje koji čine plašt kapele svetohraništa i Gospe.

Oltar i ambon

Oltar u sredini i ambon zdesna isklesani su od velebitskog romanovca crvenosmeđe boje. Mramor je uzet s lokaliteta Tulovih Greda, simbola hrvatskog identiteta. Postolje oltarne ploče tvore dva slova M, koja naznačuju vrijeme nastanka svetišta, kraj drugog milenija. Sam puk ta dva M očitava i kao Majka Marija.

Prigodom posvećenja u oltar su položene moći blaženoga mučenika Alojzija Stepinca, glasa savjesti hrvatskog naroda.
U ambonu, s kojega se naviješta Riječ, snažno su izraženi Λ i Ω, koji označuju Krista, početak i svršetak vremena i vjekova.
Zavjetna Crkva

Oltarni reljef Proslave

Reljef Proslave je središte liturgijskog prostora u kojem se vjernici okupljaju na slavljenje otajstva spasenja i središte kenotafa s imenima poginulih branitelja koji su, vjerujemo, nakon svoje muke ucijepljeni u Kristovu proslavu. Po tome je kenotaf duhovno domovinsko središte u čast našim mučenicima.
Svojim sadržajem reljef osmišljava i povezuje žrtvu Kristovu i žrtvu svih u kenotaf upisanih branitelja i nas koji slavimo Kristovu žrtvu i molimo za pokojne. Tako reljef uprisutnjuje cjelovitu povijest spasenja: središnji je lik Krist uskrsli, prikazan kao Pobjednik i Svevladar, a Gospa ispred njega, kao prvouskrsla od ljudi, u zagovornoj molitvi kao Kraljica Hrvata.
Oko njih je uskrslo kolo onih koji “dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje … u krvi Jaganjčevoj” (Otk 7, 14).
Tako se ostvaruje vizija proroka Ezekiela: suhe kosti, bez života, snagom Krista uskrslog i zagovorom Gospe zaodijevaju se životom i stvaraju novi narod. “Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj” (Ez 37, 12).
  U reljefu su prikazi ranjenoga grada Dubrovnika i srušenog Vukovara, a iznad njih razdrobljene kockice hrvatskoga grba što naznačuje zlo kojem smo bili izvrgnuti u vrijeme obrambenoga Domovinskog rata za Hrvatsku. Ujedno su vrlo vidljivo naglašene tri velike rane i niz trorana koje predstavljaju Kristove čavle, njegovu i našu povijesnu prikovanost. No nema tih čavala, nema toga groba koji će zarobiti Boga i one koji u njega vjeruju.
  “Ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.” (Iv 11,25)
  Borba u povijesti za bilo kakvu slobodu i ideale bila bi besmislena bez slobode kojom nas je Krist oslobodio. A onaj koji je pošao Kristovim putem kadar je, jer već u Kristu živi svoje uskrsnuće, i život svoj založiti za braću svoju. To su učinili naši branitelji. Stoga je obodom reljefa zlatnim slovima ispisana posveta: Martyribus pro Patria Croatia in Christo Resurrecturis (Mučenicima za domovinu Hrvatsku koji će u Kristu uskrsnuti). Reljef je djelo akademskog kipara Kuzme Kovačića.

  Orgulje

  Uokvirene vitrajima s južne strane svetišta, uzdižu se orgulje. Postavljene su 2000. godine prigodom posvećenja zavjetne crkve. Potječu iz radionice Kubak iz Augsburga. Imaju 22 mehanička registra. Dar su Münchenske salezijanske provincije.

  Vitraji

  Vitraji s južne strane svojim porukama povezuju svetište Sveta Mati Slobode sa svetištima Remete i Trški vrh. Lijevi vitraj nosi remetski natpis Fidelissima Advocata Croatiae (Najvjernija odvjetnica Hrvatske), a desni vitraj nosi natpis iz svetišta Gospe Jeruzalemske s Trškog Vrha, Melioris Mundi Origo (Početak boljega svijeta). To nas upućuje na hrvatsku vjerničku tradiciju štovanja Presvete Djevice, Isusove Majke i naše Majke u nizu hrvatskih marijanskih svetišta diljem domovine.
  Vitraji sa sjeverne strane tvore kristalni plašt kapele. Rubom plašta inkrustirane su kristalne konveksne kugle. U svaku kuglu upisano je ime mjesta porušenih i teško oštećenih crkava i kapela, a broj križeva u kuglama označuje broj srušenih i teško ranjenih sakralnih objekata.
  Sveta Mati Slobode - južni vitraji - desni

  Sveta Mati Slobode Južni vitraji – desni

  Melioris Mundi Origo
  Sveta Mati Slobode - južni vitraji - lijevi

  Sveta Mati Slobode Južni vitraji – lijevi

  Fidelissima Advocata Croatiae
  Sveta Mati Slobode - Sjeverni vitraji

  Sveta Mati Slobode Sjeverni vitraji

  Kristalni plašt kapele
  • Sveta Mati Slobode - vitraji - kristalne konveksne kugle
  • Sveta Mati Slobode - vitraji - kristalne konveksne kugle
  • Sveta Mati Slobode - vitraji - kristalne konveksne kugle
  • Sveta Mati Slobode - vitraji - kristalne konveksne kugle

  I dok se kroz nebrojen niz kugli lomi svjetlo, sve te porušene i teško ranjene crkve oživljuju u čudesnoj svečanosti misterija, sada trajno zaštićene Marijinim plaštem zavjetne crkve.
  Vitraji su djelo akademskog slikara Jeronima Tišljara.