YouTube skupina

YouTube skupina oratorija okuplja srednjoškolce i studente, talentirane za glumu i medije, koji stvaranjem videa obrađuju vjersku tematiku i na taj način nastoje širiti poruku Evanđelja putem suvremenih kanala komuniciranja. 

Svrha oratorijskog YouTube kanala je promicanje kršćanskih vrijednosti i salezijanskog duha. Mladi nastoje stvorenim sadržajem prikazati zabavnu stranu Crkve koja je u suvremeno doba često zanemarena.  Obrađujući raznoliku tematiku na humorističan i zanimljiv način skupina pokazuje kako je moguće biti mlad i katolik. YouTubeovci su prepoznatljivi po pjesmi Otac mladih koja objašnjava lik i djelo osnivača salezijanske družbe – don Bosca.

Grupa je otvorena za nove članove i dobrodošli su svi kreativci voljni učenja, znanja i dobre zabave. Skupini se može pridružiti slanjem poruke na oratorijski Instagram profil.

Skupina svoj rad i poslanje potkrepljuje riječima don Bosca koristeći ih kao svojevrsni moto: “Igrajte se, skačite, vičite, samo nemojte griješiti”.