Marijanska skupina

Marijanska skupina je grupa unutar oratorija koja djecu i mlade, koji žele rasti u vjeri, upoznaje s Marijinom likom i vrlinama te njegujući pobožnosti i molitvu približava njezinom životu.

Marijanska skupina je grupa unutar oratorija koja djevojčice i djevojke, koje žele rasti u vjeri, upoznaje s Marijinom likom i vrlinama te njegujući pobožnosti i molitvu približava njezinom životu.

Marijanska djeluje tridesetak godina na području župe –  od početka prisutnosti kćeri Marije Pomoćnice (FMA) koje na poseban način njeguju marijansku dimenziju unutar Salezijanske obitelji i promiču odgoj žene. Skupina se dijeli u četiri podskupine: Fiat I (1. i 2. razred OŠ), Fiat II (3. i 4. razred OŠ), Laetitia (5. i 6. razred OŠ) i Magnificat (7. i 8. razred OŠ, 1. razred SŠ).

Osim duhovne formacije, djevojčice i djevojke kroz susrete i radionice uče kulinarske vještine, formiraju se u manualnim aktivnostima, razvijaju dramske sposobnosti i sudjeluju u karitativnim inicijativama. Voditeljice Marijanske su sestre Kćeri Marije Pomoćnice (FMA) u suradnji s animatoricama i volonterkama s područja župe i šire.

Susreti se održavaju svake 1. i 3. nedjelje u mjesecu od 17:00 -18:45h (osim za Magnificat – svake 1. i 3. subote u mjesecu od 11:30 -13:30h) u oratoriju Dominik Savio u crkvi Sveta Mati Slobode, a povremeno i u kući sestara FMA na Jarunu.

Ako se djevojčica ili djevojka želi priključiti Marijanskoj (kao sudionica ili animatorica/volonterka), može kontaktirati s. Andreju na broj 098 923 2514.