Marijanska skupina

Marijanska skupina je grupa unutar oratorija koja djecu i mlade, koji žele rasti u vjeri, upoznaje s Marijinom likom i vrlinama te njegujući pobožnosti i molitvu približava njezinom životu.

Marijanska djeluje trideset godina na području župe –  od početka prisutnosti kćeri Marije Pomoćnice koje na poseban način promiču marijansku dimenziju unutar Salezijanske obitelji. Skupina se dijeli u tri podskupine: Fiat (od 1. do 3. razreda), Letizia (4. i 5. razredi) i Magnificat (od 6. do 8. razreda).

Osim duhovne formacije, djeca se kroz susrete i radionice uče kulinarskim vještinama, formiraju se u manualnim aktivnostima, razvijaju dramske sposobnosti i sudjeluju u karitativnim inicijativama. Glavna voditeljica Marijanske je uvijek jedna od sestara Kćeri Marije Pomoćnice, a trenutno ju predvodi časna Valentina Baričević.

Susreti su svake subote od 13 do 14 sati u oratoriju Dominik Savio u crkvi Sveta Mati Slobode. Ako se osoba želi priključiti Marijanskoj dovoljno je da dođe na subotnji susret ili kontaktira časnu Valentinu na broj +385 91 786 9990.