Kreativna skupina Dominik Savio

Kreativna skupina Dominik Savio djeluje u oratoriju od 2019. godine kroz brojne izražajne radionice i programe za djecu. Kreativci se brinu o izgledu oratorijskog ambijenta i samostalno stvaraju ukrase.

Skupina je prepoznatljiva po organiziranim radionicama koje su najčešće tematske. Za vrijeme subotnjih oratorija rade s mladima. Dosadašnji rad obuhvaćao je crtanje bojama, učenje crtanja ljudske figure te stjecanje osnovnih crtačkih vještina. Kreativna skupina je dio ljetnog i zimskog oratorija na kojima izvodi pripremljeni program za djecu. 

Svaka osoba je na svoj način kreativna i razvija talente u smjeru koji je Bog za nju naumio. Sudjelovanjem u projektima pojedinac dobiva priliku izgrađivanja i umnažanja talenata. Iskustvo nije potrebno za uključivanje u skupinu.