don Danijel Vidović

don Danijel Vidović

župnik

don Damir Stojić

don Damir Stojić

ravnatelj salezijanske zajednice i studentski kapelan

don Mario Bobić

don Mario Bobić

voditelj Oratorija “Dominik Savio” i župni vikar

don Ivan Jeren

don Ivan Jeren

ispovjednik

don Josip Krpić

don Josip Krpić

Franjo Halužan

Franjo Halužan

Frano Bešlić

Frano Bešlić

asistent