Muškarac si?

Želiš se aktivno uključiti u našu župu?
Uključi se u ministrantsku službu!
Ministranti su već dosta uhodana grupa u ovoj župi, postoje od samog začetka župe
To je služba, to je čast, ali isto tako dar i milost jer ministrant je uz svećenika najbliži oltaru.
Zaštitnik ministranata je sveti Tarzicije kojeg su kamenovali dok je nosio Presveto zatvorenicima kako bi ih pričestio, no unatoč tome on je štitio Presveto sve do zadnjeg uzdaha.
Ministranti sudjeluju na misi ili poslužuju kod oltara svaki dan uglavnom na večernjoj misi, a nedjeljom u 9, 10:30, 12 te 19 sati.
Podijeljeni smo u dvije skupine:

1. Mlađi ministranti – osnovna škola
2. Stariji ministranti – srednja škola ili fakultet
Sastanci za velike ministrante na rasporedu su subotom u 14 sati, a za mlađe ministrante subotom u 11 sati.

Koje osobine ima dobar ministrant?
1. Revnost za slavu Božju. Tko hoće biti ministrant, ne smije ga voditi želja za isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što radi neka bude na veću slavu Božju.
2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant poslušan je u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.
3. Čistoća duše. “Na goru gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno.” Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi čim prije čisti dušu u sakramentu svete ispovijedi.
4. Strahopoštovanje. Ne samo prema Bogu već prema svemu što je povezano sa službom Božjom, ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.
5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod svete mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za njega veliko i važno.
6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijateljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.
7. Marljivost. Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.
Ukoliko se želite pridružiti te služiti Bogu, javite se našem voditelju ministranata te ujedno i asistentu Frani Bešliću.
S radošću vas očekujemo.


Postani ministrant

Dragi roditelji, sjećam se dobro kada sam bio dječak i kad su me moji roditelji, moj župnik i moji salezijanci poticali na služenje – ministriranje kod oltara. To je nešto uzvišeno, dobro i milo Gospodinu, stoga vas potičem da upišete svoje sinove u ministrante kod našeg novog asistenta Frane na e-mail: frano.beslic6@gmail.com don Danijel

Tko želi biti ministrant?

Imaš osigurano mjesto za sjedenje u crkvi, zaobiđe te davanje milodara, a odjeća za misu čeka te spremna – zar nije predobro? Šalimo se malo, svi koji imaju želju služiti Gospodinu kod oltara, neka se jave nama u inbox ili jednostavno pokucaju na vrata sakristije prije ili poslije mise. Isto tako, pozivamo sve osnovnoškolske dječake […]