Iz Komunalnog vjesnika, broj 117, godina XI., 14. travnja 1995. godine

Na Jarunskoj cesti bb stoji stara kapela sv. Križa. Kada je počela i završena izgradnja te kapele, nije poznato. Opravdano se može pretpostaviti da je to bilo 1932. godine ili godinu dana kasnije.

U katoličkom tjedniku “Nedjelja” br. 34 od 1932. godine pod naslovom “Narod željan crkve i Boga” piše da se jednog dana pred vratima samostana franjevaca konventualaca na sv. Duhu pojavio seljak iz Jaruna izrazivši želju u ime svojih mještana da bi htjeli imati kapelicu i da će je sami izgraditi. Znači da je gradnja počela, ako ne te, onda vjerojatno iduće godine.

Od najstarijih stanovnika tog dijela grada saznali smo da se na tom mjestu nekada nalazio križ, a da su kapelu gradili: Imbro Fočić, Nikola Oršić, Mirko Oršić i Josip Ćusak. Zvono za kapelu darovao je tamošnji trgovac Josip Batan. A kad smo već kod zvona, spomenimo i to da zvonar Drago Bartolić već 30 godina svaki dan zvoni pozdrav Gospi.

Mise su u prvo vrijeme služili franjevci sa sv. Duha, a kasnije salezijanci. Sada se misa služi samo jedanput mjesečno. Inače se u prošlosti, po pričanju mještana, na blagdan Uzvišenja Svetog Križa održavalo kod kapele proštenje.

Unutrašnjost kapele je vrlo jednostavna. Iznad oltara je križ koji je izgradio Marko Hrgović, a sa strane su kipovi Isusa i Majke Božje.