Presretni smo što se sve poklopilo da možemo lijepo i dostojanstveno proslaviti naš župni blagdan Pedesetnice kojim obilježavamo silazak Duha Svetoga nad apostole 50 dana nakon Isusova uskrsnuća. U subotu smo započeli s Jerihonskim bdijenjem kojim zagovaramo kod Gospodina za našu župu i sve župljane, a pozivamo vas i na trodnevnicu kako bismo pripravni dočekali blagdan naše župe i rođendan cijele Crkve.

TRODNEVNICA:

ČETVRTAK, 28. svibnja – sveta misa u 19 sati VLČ. ODILON SINGBO

PETAK, 29. svibnja – sveta misa u 19 sati O. SREĆKO RIMAC, pokorničko bogoslužje i ispovijed u 20 sati

SUBOTA, 30. svibnja – sveta misa u 19 sati FRA ANTE VUČKOVIĆ, nagovor i duhovsko bdijenje u 20 sati

DUHOVI:

NEDJELJA, 31. svibnja – svečana sveta misa u 10,30 sati FRA ANTE VUČKOVIĆ

Svete mise još su u crkvi Svete Mati Slobode u 7, 9, 12, 17 i 19 sati, a u crkvi Duha Svetoga u 7 sati.