U čemu je Marijina veličina? Zašto je nazivamo suotkupiteljicom, a nije božanstvo? Koji je značaj njenog bezgrešnog začeća i uznesenja na nebo? Što možemo od Marije naučiti i kako je ona majka Crkve?
Saznajte na studentskom vjeronauku u srijedu u 20 sati u dvorani don Petra Šimića.
Nakon vjeronauka očekuje nas druženje u oratoriju uz palačinke.