Božja pobjeda organizira cjelonoćno klanjanje u petak (18.10.) od 22 sata do subotnje jutarnje sv. mise u 7 sati s nakanom za obnovu domovine i novog izljeva Duha Svetoga u našem narodu.
Klanjanje će se održati u unutarnjoj kapeli naše crkve.

“O, vi koji podsjećate Jahvu, vama nema počinka! I ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga slavom na zemlji ne učini” (Iz 63,6b-7a)