Dragi roditelji i draga djeco,

privitku možete pronaći raspored župne kateheze za prvopričesnike i krizmanike.