Draga braćo i sestre, dragi mladi prijatelji i prijatelji naše župe,
sve Vas srdačno pozdravljam i pozivam da se uključimo u post za našu domovinu i narod, našu Zagrebačku nadbiskupiju, našu župu, bolesne, medicinsko osoblje, arhitekte, statičare i sve ljude dobre volje koji potpomažu da ova pošast završi!
Ulice koje poste u petak, 27. ožujka: Nečujamska, Polde Janeza, L. Kaliterne, J. Prikrila, Predovečka, L. Štritofa, Našička, Bernarda Vukasa, P. Heruca, Bartolići, Stipančića A., Dragmanova.
don Danijel Vidović, župnik