Vjerska pouka za primanje sakramenata: krštenja, ispovijedi, prve pričesti i krizme.

Svi odrasli koji nisu primili sakramente inicijacije: krštenja, potvrde i euharistije, a htjeli bi, molimo da nam se prijave putem e-mail adresu vidovicdani@gmail.com ili na broj mobitela samo porukom 099/793–22–22 do kraja rujna.

Potrebno je napisati svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e–mail i matičnu župu.

Tada, početkom listopada, počinjemo se pripravljati za sakramente, a susreti se održavaju po dogovoru s voditeljem kateheze.

Srdačno Vas ozdravljam!

don Danijel Vidović