Sakrament bolesničkog pomazanja pomaže kršćaninu da nadvlada svoje bolesničke ili staračke tegobe. Drugim riječima, ovaj sakrament daje milost Duha Svetoga koja jača čovjekovo pouzdanje u Boga, a protiv obeshrabrenja, besmisla, straha od smrti… Na takav način sakrament bolesničkog pomazanja pomaže čovjeku da ponajprije ozdravi od bolesti duše, malodušnosti (to je i Isus uvijek najprije htio u ozdravljenjima koja je vršio), a ukoliko je Božja volja, i od bolesti tijela. Sakrament bolesničkog pomazanja, nadalje, bolesnike sjedinjuje s Kristovom mukom i žrtvom na križu, odnosno bolesnik ima posebniju milost sudjelovanja na Kristovoj muci negoli što to ima zdrav čovjek. Na takav način bolesnik biva posvećen, a poput Krista, svojim trpljenjem omogućuje i posvećenje cjelokupne Crkve, prinoseći svoje patnje za dobro cijele Crkve i cijelog čovječanstva.

Potičemo vas, dragi prijatelji, ako imate starije, bolesne i nemoćne u svome domu, a nisu i žele primiti sakrament bolesničkog pomazanja i redovitu posjetu svećenika svakog prvog petka u mjesecu, da se javite na e-mail: vidovicdani@gmail.com.