LJETNI RASPORED RADA ŽUPNOG UREDA

Od 1. srpnja do 31. kolovoza:

Utorak – petak

- ujutro od 9.00 do 10.00

- poslijepodne od 17.00 do 18.00

LJETNI RASPORED SVETIH MISA

- nedjeljom: 9.00, 10.30, 12.00 i 19.00 u crkvi Sveta Mati Slobode

- radnim danom: 7.00 i 19.00 u crkvi Sveta Mati Slobode

- u crkvi Duha Svetoga svete mise su nedjeljom i radnim danom u 7.00 sve do 30. lipnja, a od 1. srpnja do 31. kolovoza samo nedjeljom u 7.00