Dragi roditelji i draga djeco,

u privitku možete pronaći raspored župne kateheze za osnovnoškolsku djecu, prvopričesnike i krizmanike.