Dragi roditelji i draga djeco,

u privitku možete pronaći raspored župne kateheze za prvopričesnike i krizmanike.