Pozivamo sve studente i radničku mladež da se pridruže našoj Školskoj grupi i pomognu djeci pri učenju. Prve misli koje ti se jave sigurno su: ‘Ja se ne sjećam tog gradiva, ne znam objašnjavati, a što ako nekoga krivo naučim, što ako to uopće nije za mene, ako ne budem prihvaćen…’ Bezbroj pitanja, a samo jedno je bitno – imaš li želju raditi s djecom, upoznati brojne druge mlade koji će postati tvoja nova salezijanska obitelj?
Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. (1 Iv 4, 18)