10. ožujka 2018. započela je devetnica sv. Josipu pred njegovu svetkovinu 19. ožujka u župnoj Crkvi Sveta Mati Slobode, uz duhovnika – župnika don Antu Vasilja u Godini svetog Josipa. Božjom providnošću, točno prije 11 godina započela je 1.devetnica MZ sv. Josipu uz blagoslov darovanog kipa  sv. Josipa, po  duhovniku  don Franji Marušiću u tada župnoj Crkvi Duha Svetoga, gdje je MZ svake Josipove srijede slavila Boga i častila pobožnošću sv. Josipa do ove pobožnosti. Molitelji MZ započinjali  su je molitvom sv. Josipu, krunicom, litanijama, a završavali pjesmom u čast Bogu Trojedinomu i Isusovom  hranitelju, Marijinom zaručniku, a našem 330 godina zaštitniku Hrvatske, zaštitniku MZ i suzaštitniku naših svećenika salezijanaca.

GALERIJA SLIKA