Naše razmišljanje o načinu pričešćivanja zadržava se strogo unutar praktičnih normi. Potrebno je koncizno i jasno reći neke stvari koje bi nam omogućile da se dobro pričešćujemo, a osobito kako to činiti u našoj crkvi.

Kod nas je običaj da se ide na pričest u procesiji iako je to moguće napraviti i drugačije. Ima slučajeva kada se zamoli ljude da stanu u sredinu crkve, okrenuti jedni drugima, a onda svećenik prolazi i pričešćuje ljude. Moguće je to, ali što je više sudionika, taj način je nepraktičniji. Nekada se primalo Tijelo Kristovo klečeći, ipak, to ne znači da je netko zbog toga pobožniji. Iako su geste važne, pobožnost dolazi iz čovjekove nutrine. Kad god se pričešćujemo, bitno je da to činimo dostojanstveno i pobožno. Na kraju teksta ostavit ću link gdje se može vidjeti kako to vlč. Ivan Pažin obrazlaže i objašnjava, prisjećajući se prakse pričešćivanja još iz prvih kršćanskih vremena.

Dakle, kod nas pristupamo u procesiji i shvatimo to kao vrstu hodočašća prema Tijelu Kristovom. To je motivacija da lijepo, pobožno i bez nervoze pristupamo djelitelju pričesti. Dobro je pokloniti se Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu, ali to je najprimjerenije tako da pokleknemo ili se lijepo naklonimo u trenutku kad se neposredno prije nas druga osoba pričešćuje, a ne kad mi dođemo na red. Nije grijeh, a ni pogrešno, ako se pričestimo klečeći, ipak, moramo misliti na ljude koji se nalaze oko nas, da ne bismo svojom pobožnošću izazvali veću nestrpljivost drugih. Budimo pobožni i omogućimo drugima da tu pobožnost u sebi razvijaju. Samo Bog zna koliko je pobožan onaj koji se pričešćuje klečeći, stojeći, na jezik ili na ruku. Bitno je da to činimo dostojanstveno i pobožno. To sam već puno puta ponovio, ali je to doista važno.

Praktičan dio koji se tiče naše crkve. Najveća je gužva s desne strane oltara, kad se gleda iz crkve. Na strani gdje se nalazi ambon. Razlog tome je što je tu usko grlo. Naime, nema dovoljno mjesta između klupa pa dolazi do gužve, dok se ljudi vraćaju istim putem nazad na svoja mjesta. Pričešćivanje u sredini najprije završi i bilo bi uputno da se, što je moguće više, ljudi usmjere u sredinu, pogotovo oni koji se nalaze na dnu crkve. Tako bi se vrlo jednostavno izbjegle velike gužve koje nastaju zbog skučenog prostora s desne strane.

Link: www.vjeraidjela.com/misa-pricest-na-jezik-i-pricest-na-ruku/

don Josip Krpić