Početkom studenog počinjemo s katehezom za 4., 5. i 6. razred. Upisi na župnu katehezu bit će od 30. listopada do 3. studenog u vremenu od 19.45 do 21.00 u oratoriju. Prijavnicu možete uzeti u Crkvi ili preuzeti ovdje.