Udruženje salezijanaca suradnika s Jaruna pokreće Fond don Calosso za stipendiranje đaka i studenata te objavljuju natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017./2018. Stipendije su namijenjene mladima s područja župe i mladima aktivnima u župi. Dodjeljivat će se 3 stipendije: za učenike osnovne i srednje škole u iznosu 400 kn mjesečno za 12 mjeseci te za studente u iznosu 600 kn mjesečno za 12 mjeseci. Prijave traju do 5. studenog 2017., a odluka o dodjeli stipendija će se objaviti nakon isteka roka za prijavu.

Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora udovoljiti osnovnim kriterijima sukladno Pravilniku Fonda don Calosso.

Prijava za stipendiju treba sadržavati i priloženu sljedeću dokumentacija:

1. potvrdu o boravištu (na području župe Duha Svetoga, Zagreb) ili kopija osobne iskaznice punoljetnog Kandidata ili roditelja maloljetnog Kandidata. Ukoliko kandidat nije član župe, mora isto istaknuti u svojoj Prijavi za natječaj.

2. potvrda voditelja grupe mladih u Župi u kojoj je Kandidat aktivni član

3. potvrda o redovnom školovanju

4. potvrda o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom (do 25 godina) brata ili sestre

5. prijepis ocjena prethodne akademske godine

6. potvrda da učenik i student nisu ponavljali godinu tijekom školovanja odnosno studija

7. rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, ako je kandidat član obitelji korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama

8. ukoliko je obitelj kandidata korisnik pomoći župnog Caritasa, dostaviti potvrdu od župnog Caritasa o istome

9. pisanu suglasnost punoljetnog kandidata odnosno roditelja ili skrbnika maloljetnog kandidata da se njihovo ime može objaviti u glasilu župe i na web stranicama Osnivača kao dobitnika stipendije (koristiti objavljeni obrazac)

10. potvrdu banke o otvorenom računu na koji će se isplaćivati stipendija s navedenom informaciju da li je račun pod blokadom. Za maloljetne kandidate roditelji ili skrbnici trebaju otvoriti račun za maloljetne osobe koji je besplatan

11. ispunjena Prijava na natječaj (koristiti objavljeni obrazac Prijave)

Ostale informacije vezane uz potrebnu dokumentaciju možete pronaći u Pravilniku Fonda don Calosso.

Zamolbe za stipendiju se dostavljaju sa svom potrebnom dokumentacijom na e-mail adresu fond.doncalosso@gmail.com u digitalnom obliku ili u pisanom obliku u ured Oratorija „Dominik Savio“ u uredovno vrijeme.