Nažalost, svjedoci smo kako se u zadnje vrijeme jako malo govori o uvjetima za kumstvo, a posebice o ulozi i važnosti kuma/kume na sakramentu krštenja ili potvrde, kao i o svjedoku na sakramentu ženidbe. Poradi boljeg razumijevanja važno je razlikovati ova dva pojma.

Naime, kada se radi o sakramentu ženidbe, onda nije riječ o kumu, kao kod krštenja i potvrde, nego o svjedocima vjenčanja. Ljudi najčešće postavljaju pitanje o uvjetima koje treba ispunjavati neka osoba da bi mogla biti svjedok na sakramentu ženidbe. Budući da se ovdje radi o svjedoku, a ne kumu, onda je važno naglasiti kako se i uvjeti razlikuju. Pa tako svjedok na vjenčanju može biti bilo tko, može biti katolik, ali i ona osoba koja nije primila niti jedan sakrament. Dovoljno je samo da su svjedoci napunili 14 godina (kan. 1550), jer se već tada smatra da su sposobni vidjeti i čuti –  zapravo zapaziti –  što se pred njima događa i da su u stanju shvatiti kako se radi o sklapanju ženidbe između određenog muškarca i određene žene. Treba naglasiti kako je uloga svjedoka na sakramentu ženidbe da stvarno nazoči vjenčanju, te da svjedoči da su bračni partneri javno dali ženidbenu privolu jedno drugome.

No, unatoč tome što ne postoje neki određeni uvjeti za odabir svjedoka na vjenčanu, ipak bi zaručnici trebali pripaziti koga žele za svjedoka. Prvenstveno se misli na one zaručnike koji sklapaju brak u Crkvi. Trebali bi imati na umu kako im ta osoba treba biti od povjerenja,  te kako će upravo njihovi svjedoci moliti za njih, ali i s njima. Trebali bi birati one osobe na koje se mogu osloniti u određenim životnim situacijama, osobe koje će biti tu poradi njih.

Kada se radi o kumstvu na krštenju i potvrdi, onda su uvjeti znatno drugačiji, te kum/kuma ne može biti svatko. Da bi netko bio kum/kuma na sakramentu krštenja ili potvrde mora ispunjavati određene uvjete koje mu Crkva određuje. Stoga da bi se nekome dopustilo preuzeti službu kuma (usp. kan. 874) potrebno je da tu osobu izabire sam krštenik (ako je odrasla osoba), ili roditelji, a kod krizme, naravno krizmanik. Važno je naglasiti da ta osoba treba biti starija od 16 godina; katolik (pričešćen i potvrđen), te mora provoditi život u skladu s vjerom; ne smije biti pogođena kakvom crkvenom kaznom i ne smije zanijekati vjeru. Također, kumovi ne mogu biti rastavljeni i ponovno vjenčani ili osobe koje žive u sličnom nedopuštenom braku, te one osobe koje žive sablažnjivim životom ili pak oni koji se protive kršćanskom nauku. Isto tako treba reći kako otac i majka ne mogu biti kumovi svome djetetu. Preporuča se da kum na sakramentu potvrde bude isti kao i na krštenju.

Nisu samo bitni uvjeti koje ta osoba treba ispunjavati, nego je važno da im se posvijesti i uloga koju oni kao kumovi imaju.  Stoga je uloga kuma na krštenju da zastupa dijete koje još ne zna što se s njim događa. Kum je prema tome povjerenik Crkve i roditelja koji mu povjeravaju svoje dijete i on mora jamčiti za budući katolički odgoj djeteta, jer on ulazi u duhovno srodstvo s djetetom, te na koncu biva svjedokom krštenja.

Isto tako kum preuzima na sebe odgovornost u odgajanju krštenika ili krizmanika po pitanju vjere i morala. Kum mora znati da je on dužan i materijalno potpomagati svoje kumče, ako ono ostane bez roditelja. On treba svojim životom i vjerskim iskustvom pomagati kršteniku i krizmaniku u sazrijevanju i u pristupu u kršćanstvo. Kum je dužan upoznavati svoje kumče, ostati s njim u trajnoj povezanosti, moliti za njega, brinuti se za njegovo duhovno dobro, odgajati ga i poticati na kršćanski život i svojim mu životom davati primjer.

Stoga dragi roditelji, krizmanici, zaručnici, pažljivo birajte kumove/svjedoke i imajte na umu njihovu važnost i ulogu u vašem osobnom rastu i sazrijevanju. Prije konačne odluke dobro razmislite o osobama koje vas okružuju i kojima želite dati tu čast, ali ponajviše imajte na umu  kvalitete koje krase dotične osobe. Također, nemojte se povoditi za materijalnim nego za duhovnim, nemojte da vam prioritet bude i fizički izgled te osobe, jer nažalost danas se to sve više javlja kao jedan od glavnih kriterija pri odabiru kuma/svjedoka. A vi budući kumovi i svjedoci znajte da je biti kum čast, ali i odgovornost i prije nego prihvatite kumstvo razmislite o zadaći koju od vas kumstvo zahtjeva.

Autorica: I. M.

Izvori: Zakonik kanonskog prava; Bitno.net

Foto: Župa BZBDM – Soblinec