Posljednje srijede „Velike devetnice“ sv. Josipu, 13.ožujka u dogovoru sa župnikom Antom Vasiljem dogovorena je duhovna obnova za molitelje zajednice, kao i za sve župljane koju je održao don Mladen Delić, župnik župe sv. Ane u Rudešu.

Nakon molitve devetnice sv. Josipu, koja se moli svake srijede i svakoga dana devetnice, uslijedio je duhovni nagovor predvoditelja duhovne obnove don Mladena. U nadahnutom nagovoru okupljenima je naglasio nekoliko vidova krjeposnoga života: molitva, žrtva, praštanje, vjera i pouzdanje u Boga. Svjedočeći o životnom iskustvu jednoga mladića iz molitvene zajednice u svojoj župi, okupljene je duboko ganuo i pozvao na povjerenje u Gospodina po primjeru poniznoga svetoga Josipa koji je zajedno s Marijom prolazio kroz trpljenja, iskušenja i teškoće u svijetu, ali je uvijek, pouzdajući se u Providnost, ostao vjeran Bogu.

Nakon nagovora don Mladena uslijedilo je klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom, a potom i euharistijsko slavlje. U homiliji je don Mladen posvjedočio na vlastitom primjeru kako se bez Boga ništa ne može: „Bez mene ništa ne možeš!“ i pozvao župljane da svaki posao i rad koji započinju i za sve što rade najprije zazovu Božju pomoć jer bez Boga se ništa ne može.

Okupljena je zajednica molila za potrebne naše župe, po nakanama molitvene zajednice, za duhovna i redovnička zvanja u salezijanskome redu kao i u čitavoj Crkvi te za izbor novoga poglavara Katoličke Crkve po nadahnuću Duha Svetoga.

Po završetku euharistijskoga slavlja voditeljica Molitvene zajednice zahvalila je don Mladenu na dolasku te na poticajnim i nadahnutim riječima.

U tijeku je ‘mala devetnica’ u crkvi Duha Svetoga, tj. svakodnevna molitva na čast sv. Josipu, a svečano euharistijsko slavlje i proslava svetkovine sv. Josipa je u utorak 19. ožujka u 18 sati. Istoga dana ujutro je i svečano misno slavlje u Rimu povodom početka pontifikata novoizabranog pape Franje.