Marijansku grupu sačinjavaju djevojčice i djevojke koje vole našu nebesku majku Mariju Pomoćnicu, žele je bolje upoznati i nasljedovati njene kreposti i kvalitete. Pozivamo sve one koje su zainteresirane da se priključe ovoj lijepoj grupi koju vode Kćeri Marije Pomoćnice. Više informacija može se dobiti kod s. Jelene Kolar.

Susreti su: za manje, a to je grupa “Fiat” drugu i četvrtu subotu u mjesecu u 15,30 h,

                    za veće, a to je grupa “Laetitia” prvu i treću subotu u mjesecu isto u 15,30 h.