Za slavljenje euharistije potreban je vrč za vino, kalež, posuda za kruh, patena. Vino i voda donose se u vrčevima ili vrčićima. Tijelo Kristovo čuva se u posebnoj posudi, takozvanom ciboriju, a izlaže se na klanjanje u pokaznici. Za čuvanje hostije koja se izlaže može se upotrijebiti posebna posudica, tzv. kustodija. Uz ove, za svetu misu ili druge liturgijske čine, imamo još i križ na oltaru, svijećnjake, oltarnike te liturgijsku odjeću o kojoj smo već pisali.

U početku su se upotrebljavali obični priručni predmeti, no ubrzo su se takvi predmeti odijelili samo za liturgijsku uporabu. Uskoro je prirodni osjećaj poštovanja doveo do toga da se predmeti za bogoslužne potrebe izrađuju samo od dragocjenih materijala, umjetnički oblikuju i bogato ukrašuju. Danas se prema „Općoj uredbi Rimskog misala“ preporučuje da predmeti budu jednostavni. Tako nerijetko vidimo da se kaleži, posudice za kruh, vrčići izrađuju od drveta, gline ili drugih prikladnih materijala prigodnih za oblikovanje. Tako su, primjerice, za pojedina slavlja, kao što je bio Euharistijski kongres ili proglašenje blaženim Alojzija Stepinca, napravljene posudice za kruh od gline, koje su mnoge župe rado kupile kao uspomenu i upotrebljavaju ih prigodom liturgijskih slavlja. Sljedeći put objasnit ćemo naziv i upotrebu ovih predmeta.