Jučer je Crkva proslavila svetkovinu Presvetog Tijela i krvi Kristove – Tijelovo. Ovaj blagdan je nastao u spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije i na cijelu katoličku Crkvu proširio se u 14 stoljeću za vrijeme pontifikata pape Ivana XXII.

 

Večernju svetu misu u svetištu Svete Mati Slobode, predvodio je don Ivan Marijanović koji je progovorio o važnosti tijela, o Božjem naumu za Tijelo. Spomenuo je kako su još stari Grci poimali tijelo kao zatvor duše te činili sve da se oslobode „okova“ tijela. Tijelo je uzrok mnogih patnji. No Isus Krist odlučuje darovati nam sebe, svoje presveto tijelo i krv za jelo i piće da „bismo imali život u sebi“. Isus nam govori:“ Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.” I također govori da ako ne jedemo tijela sina čovječjeg i ne pijemo krvi njegove nemamo života u sebi, a ako jedemo Tijela njegova i pijemo krvi njegove obećaje nam život vječni. Upravo u ovim Isusovim riječima vidimo važnost ove svetkovine, važnost sakramenta euharistije.

Isus je zauvijek odlučio ostati s nama skriven u komadu kruha, da bi nam svima bio dostupan i da bismo imali život vječni. Očevi naši jedoše u pustinji manu s neba i pomriješe a tko jede tijelo Kristovo i pije njegovu krv živi po Isusu i On će ga uskrisiti u posljednji dan. Važno je obnoviti pobožnost prema Presvetom Tijelu i Krvi Kristovoj jer je nagrada samo nebo i vječno zajedništvo s Kristom. Nakon euharistije bila je svačana procesija u atriju našega svetišta. Molimo svi zajedno Duha Svetoga da nam otkrije živoga Isusa koji nam se svakodnevno daruje na oltarima diljem svijeta. Isti Isus koji je hodao zemljom prije nešto više od dvije tisuće godina, koji je hranio gladne, tješio žalosne, hrabrio obeshrabrene, liječio bolesne, oslobađao robove i potlačene, izgonio zle duhove, nama se daruje u komadu kruha. Marijo Pomoćnice kršćana otkrij nam svoga Sina još više i nauči nas kako da Ga ljubimo i klanjamo mu se u Presvetom oltarskom sakramentu.