Vrhovni poglavar salezijanske mladeži Pascual Chavez je po drugi put posjetio mlade u Hrvatskoj. Mladi na Jarunu su ga dočekali uz pjesmu i ogroman pljesak, a svoj kratak koncert je održala grupa „Dominiks“ iz KŠC „Don Bosco“ Žepče koja je svojim vokalnim sposobnostima zadobila pozornost svih prisutnih u crkvi, a osobito poglavara Chaveza. Nakon nastupa Chavez se obratio mladima. Zahvalio se zboru i istaknuo radost što može biti sa nama mladima.

Poručio je kratku poruku svima nama. Istaknuo je kako postoje mnoge osobe na svijetu koji hodaju stazom života, ali ne ostavljaju nikakve tragove. Osobe koje znaju ostaviti trag su one koje treba slijediti jer i sam Isus nam govori kako je On Put kojeg želi da slijedimo. Također, Isus želi da mu budemo prijatelji i da ostavimo plodove. Plodovi su u tome da naučimo plivati protiv struje jer nije sve samo u prepuštanju. Za tim trebamo nositi veliku želju kao što je to činio i Don Bosco. Zatim, ako želimo otkriti san svojeg života i osjetiti snagu u srcu moramo svoj pogled uprijeti prema gore jer zvijezde možeš vidjeti samo ako podigneš oči gore.
Na kraju svoje poruke nas je pozvao na životnu radost. Nakon toga su mladi postavljali pitanja Chavezu. Pitanja su se odnosila na to kako on vidi raj, na što je odgovorio da je to za njega nije neko mjesto već stanje radosti i susreta sa osobom koja ga voli. Također su ga pitali što bi poručio osobama koje se dvoje prihvatiti Gospodinov poziv na svečenićki ili redovnički život. Poručio je kako nas Njegov poziv ne treba uplašiti jer to nije prijetnja, već trebamo biti otvorena srca kako bi prihvatili ono na što smo pozvani. Mladi su bili oduševljeni poglavarevom voljom da iskreno i sa voljom da ga razumijemo odgovara na pitanja te je neupitno da nam je poručio zaista važne riječi.
Kao zahvalu za velikodušnost i otvorenost mladima poglavaru Chavezu je poklonjen dres kao simbol da je i on igrač u timu mladeži  što je on toplo prihvatio.

GALERIJA SLIKA