Božji dom, po uzoru na Mariju

U subotu, 4. svibnja 2013., članice zbora "Mirabilia Dei" posjetile su Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici s ciljem da se duhovno obnove i učvrste svoje prijateljstvo i zajedništvo. Tema je bila: Moj život = Božji dom, po uzoru na Mariju koja je Boga udomila u svom srcu i tako naučila i nas da se s Bogom može graditi dom – život na najsigurnijim temeljima.

U ozračju radosti, uvodni dio duhovne obnove bio je priprava za slavljenje svete mise. Slijedio je pozdrav Gospi u svetištu i tradicionalno obilaženje oko oltara, srca prepuna molitava za potrebne milosti. Nakon svete mise i tjelesne okrijepe, uživajući u predivnom vremenu, prirodi i tišini, s. Zrinka je djevojkama dala smjernice za razmišljanje kakav dom – život, po uzoru na Mariju, gradimo, na kakvim temeljima, s kim i s kojim sredstvima?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podjela razmišljanja o iskustvima na ovu temu sve je obogatila, a da ne ostane samo na riječima, sve dobre nakane, poticaje i želje djevojke su izručile Mariji u molitvi krunice. Povratak iz ove marijanske oaze mira i duhovnosti bio je obilježen ozračjem mira i vidljive radosti kao i želje da ovakvih susreta bude još više.