Najznačajnije vrijeme u liturgijskoj godini vazmeno je trodnevlje. Kršćani se spominju najvećega otajstva spasenja, muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista.

Svi navedeni obredi održat će se u župnoj crkvi Svete Mati Slobode:

VELIKI ČETVRTAK
Obred u 19 sati

– početak slavlja Vazmenoga otajstva – misa večere Gospodnje – spomen na posljednju Isusovu Pashalnu večeru. Ona je slika Isusove večere u kojoj se On kao Jaganjac žrtvovao za spasenje svijeta.
– obnova triju VELIKIH OTAJSTAVA: 1. Ustanovljenje euharistije („Uzmite i jedite od ovoga svi…“), 2. Ustanovljenje svećeničkoga reda („Ovo činite meni na spomen“), 3. Zapovijed bratske ljubavi (Isusovo pranje učenikovih nogu).
Nakon obreda, slijedi prijenos i pohrana svetootajstva; svetohranište ostaje prazno, oltari se ogole, a križevi dignu iz crkve ili pokriju velom. Zvona se više ne oglašavaju do Uskrsnoga bdijenja.

VELIKI PETAK
Križni put u 15 sati
Obred u 19 sati

– ne posvećuje se euharistija. Obred započinje bez ulazne pjesme svećenikovom prostracijom pred oltarom. Potom slijedi SLUŽBA RIJEČI (Muka po Ivanu) i SVEOPĆA MOLITVA. U drugom dijelu slijedi KLANJANJE SVETOM KRIŽU; razotkriva se i časti križ (sredstvo spasenja, znak života i nade). ČAŠĆENJE KRIŽA zamjenjuje sakramentalno slavljenje Kristove žrtve. Obred završava SV. PRIČEŠĆU (posvećena dan ranije).
– obavezni post i nemrs.

VELIKA SUBOTA
Obred u 21 sat

Vazmeno bdijenje vrhunac je Sv. trodnevlja i najsvečanija misa u liturg. godini. Na Veliku subotu Crkva ostaje u tišini, bez misne žrtve, ogoljenoga oltara. Na bdijenju se čeka Kristovo uskrsnuće. Obred se sastoji od: 1. SLUŽBA SVJETLA, 2. SLUŽBA RIJEČI, 3. KRSNA SLUŽBA.

1. Blagoslivlja se oganj, simbol života i radosti, na kojem se pali uskrsna svijeća – simbol Uskrsloga. Slijedi ophod u kojem narod ide prema crkvi pri čemu svatko pali vlastitu svijeću. Putujemo ovom zemljom obasjani Kristovim svijetlom koje svatko treba širiti. Nakon što se uskrsna svijeća postavi usred svetišta ili pokraj ambona, dok svi drže svoje svijeće, slijedi Vazmeni hvalospjev u kojem se poziva na žrtvu hvale jer je ovo blažena noć u kojoj je Krist – svijetlo svijeta – pobijedio tamu smrti i grijeha.
2. Kroz čitanja iz Staroga i Novoga zavjeta razmatra se o tajni spasenja ispunjenoj u Isusovu dolasku i uskrsnuću od mrtvih.
3. Budući da je krštenje sakrament kojim prelazimo iz smrti u život, u ovoj se noći krste djeca i katekumeni. Blagoslivlja se voda, simbol oslobođenja i novoga života, a svi su vjernici pozvani na obnavljanje svojih krsnih obećanja.
4. EUHARISTIJSKA SLUŽBA predstavlja vrhunac današnjega slavlja: po Kristu, s Kristom i u Kristu imamo pristup punini Božjega života.