Mladima naše župe prepuštena je animacija križnog puta u 18:15. Četrnaest aktivnih župljana čitalo je postaje Isusove muke. Za koji trenutak počet će bdijenje koje će također animirati naši mladi. Nakon bdijenja imati ćete priliku moliti u tišini pred relikvijama svetoga Ivana Bosca sve do 5:30 kada započinje molitva časoslova, a u 6:00 će započeti sv. misa te ispračaj relikvija iz naše župe.