"U devetoj godini usnuo sam čudan san koji mi je obilježio cijeli život!" – pričao je don Bosco svojim dječacima i klericima, ali i djeci iz glazbene radionice "Don Boscova radost". Prigodom dolaska don Boscovih relikvija u župu Duha Svetoga 10.3., djeca su nastavila svoju avanturu upoznavanja svoga zaštitnika, don Bosca. U njegovom snu sudjelovali su slušajući i gledajući sadržaj sna na ilustriranim slajdovima, ali i likovnim izražavanjem koje je bilo obogaćeno kreativnošću pa su se uz vukove i medvjede na crtežima našli i krokodili.

Prekrasni crteži Marije Pomoćnice i Isusa namijenjeni su osmišljavanju programa dobrodošlice don Boscu. Pjesmom "Veliki oče don Bosco" djeca su se pripremila za nedjeljno euharistijsko slavlje na kojemu su, uz pratnju zbora "Mirabilia Dei" otpjevali istu pjesmu.

 

 

 

 

 

Nakon svete mise oni najodvažniji "boskići" su uz pomoć mama, načinili don Bosca prema svome viđenju i ni više ni manje posudili su mu svoje ruke… jer danas njegovo srce kuca kroz srca ove djece, njegove oči kroz njihove danas gledaju, njegove ruke njihovim rukama stvaraju. (sZM)