Pozivamo učenike sedmih razreda da se ovaj tjedan uključe na župnu katehezu koja je u sedmom razredu obvezna i uvjet je za upis sljedeće godine u krizmaničku grupu.

Učenicima sedmih razreda želimo uspješnu godinu župne kateheze. Dobro došli!

 

KRIZMANICI (8 RAZRED)

NEPARNI TJEDAN:

UTORAK: 15h I. GRUPA („B. Kašić“ AiB)

16.30h II. GRUPA („B. Kašić“ CiD)

SRIJEDA: 9h III. GRUPA („A. Stepinac“)  

15h IV. GRUPA („I. Meštrović“)

PARNI TJEDAN:

UTORAK: 9h I GRUPA („B. Kašić“ AiB)

10.30h II GRUPA („B. Kašić“ CiD)

SRIJEDA: 9h IV. GRUPA („I. Meštrović“)  

15h III. GRUPA („A. Stepinac“)

PREDKRIZMANICI (7RAZRED)

SRIJEDA: 10.30h BK

 

RASPORED KATEHEZE ZA VII. RAZREDE

OŠ „IVAN MEŠTROVIĆ“: srijeda u 10 ili 16 sati

OŠ „ALOJZIJE STEPINAC“: četvrtak u 10  ili 16 sati

OŠ „BARTOL KAŠIĆ“: utorak u 9 ili 15 sati