Naš bogoslov Danijel Vidović 10. lipnja 2012. godine ima đakonsko ređenje u bazilici Marije Pomoćnice u Torinu. Preporuča se u naše molitve…

Prvi stupanj sakaramenta svetog reda – đakonat, može biti prijelazna ili stalna služba. Za prijelazne đakone zaređuju se svećenički kandidati, a za stalne đakone mogu biti zaređeni i oženjeni kandidati s navršenih 35 godina i uz suglasnost supruge.

Đakoni se u prvom redu postavljaju za služenje u zajednici, tj. za zajedništvo. DIAKONIA – grč. služenje. Đakon nosi štolu preko lijevog ramena

Već od apostolskoga doba Crkva je na osobit način častila đakonat. Tako o prvim đakonima možemo čitati u Djelima apostolskim (Dj 6,1-7), a i sv. Pavao u Poslanici Filipljanima upravlja pozdrav ne samo biskupima nego i đakonima (Fil 1,1), kao i u pismu Timoteju, u kome ocrtava svojstva i potrebne vrline đakona da se pokažu dostojnima svoje službe (1 Tim 3,8-13).

Govoreći danas o đakonskoj službi u Crkvi, potrebno je istaknuti da đakoni pomažu biskupu i prezbiterima u službi riječi i oltara. Kao poslužnici oltara navješćuju evanđelje, pripravljaju potrebno za misnu žrtvu i vjernicima dijele Kristovo tijelo i krv. Uz to, dužnost je đakona da potiču na dobro i one koji ne vjeruju i koji vjeruju, da predsjedaju molitvenim skupovima, da krste, vjenčavaju, da nose popudbinu umirućima i predvode pogrebne obrede.

Đakonovo liturgijsko ruho: alba, štola, a kod svečanih slavlja i dalmatika.

Zvjezdan Linić – Red đakonata

U Katoličkoj Crkvi gotovo tisuću godina postojala je praznina u pogledu prakse trajnog reda đakonata, a sada je, poslije Drugoga vatikanskog sabora, ostavljeno na raspolaganje i na prosudbu biskupskim konferencijama da se odluče za tu ustanovu. Prema tome prije ikakve odluke biskupa nije se govorilo kako bi netko bio pozvan na đakonat. I zaista, nema nekoga osobitog zvanja vezanog uz đakonat, osim poziva Crkve koja nekoga treba i poziva. Đakonat nije nikakvo ispunjenje nečije pobožne želje, nije neki nadomjestak onima koji nisu uspjeli u svom hodu prema svećeništvu, niti je to neko priznanje uglednim i zaslužnim starijim članovima zajednice.

Sveto pismo je u pogledu samog naziva vrlo zahtjevno i ozbiljno. Grčki izraz »diakonos« odnosno »diakonia« znači na hrvatskom služitelj odnosno služenje, ili možda u manje jasnim i opterećenim terminima danas: minister odnosno ministerij. Isus Krist se sam predstavlja kao sluga, tj…