3. dan devetnice uoči svetkovine Duhova predvodio je don Petar Belina, župni vikar u susjednoj nam župi Knežija. Kao priprava za Duhove don Petar je naglasak stavio na to da budemo odvažni i hrabri svjedoci Evanđelja.

Sigurno se možemo upitati: "Stavljamo li sve naše odluke u Božje ruke i molimo li se Duhu Svetomu?" Momci kada nađu djevojku…je li taj životni korak stavljen u Božje ruke?

Prisjećajući se čitanja možemo se upitati po kojem su kriteriju apostoli odabrali 12.og nakon Judinog samoubojstva. Među 72 Isusovih učenika odabrali su one koji su svojim životom stali iza onoga što ih je Isus naučio.

E sad…da bi mi isto tako mogli svojim životom biti svjedoci potrebno je uspostaviti osobni odnos s Isusom, kroz redovite svakodnevne molitve. One mogu biti kontemplativne, ali i kratke i strelovite što je svojim dječacima preporučavao don Bosco. Kada uspostavimo taj odnos s Isusom imat ćemo puninu radosti, obećava nam Isus. Također, tek onaj koji ima osobni odnos s Isusom može činiti djela ljubavi.

Kada smo došli do toga da možemo činiti djela ljubavi, ta ljubav mora biti djelotvorna, ona se mora vidjeti kroz naše djelovanje.

Don Petar na kraju je zaključio: "Nismo od ovoga svijeta, ovom smo svijetu ispit savijesti. Isus kaže da se ne bojimo jer On za nas moli dam Otac da snagu da izdržimo, da nas spasi i očuva od zloga." Također je pozvao sve na proslavu župnog blagdana na Knežiji, blagdan Marije Pomoćnice kršćana, u četvrtak 24. svibnja od 18 sati.

Molit ćemo u ovoj pripravi za Duhove da nam Otac da Duha Svetoga koji će obrezati naša srca da možemo ljubiti, ali djelotvorno ljubiti.