Dipl. logopedica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu) s radnim iskustvom u predškolskoj ustanovi nudi besplatnu pomoć djeci s poteškoćama u razvoju govora od 4 do 11 godina, tj. djeci predškolske dobi te djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Radionice bi se održavale u Sv. Mati Slobode prema dogovoru, a radilo bi se pomoću slikovnica i slikovnih materijala. Naravno, sve bi bilo potpuno besplatno što je sigurno hvale vrijedno u ovo doba.

  

PRIJAVE I DODATNE INFORMACIJE:

U Uredu mladih u sklopu velike dvorane u uredovno vrijeme (PON, UTO i PET 19.30 do 20.30 sati) te na

T: +385 1 3831 016

M: +385 97 7 3831 06

E: mladi@svetamatislobode.hr

ŠTO BI RADILI

1. USPOREN RAZVOJ GOVORA

  • Ako je riječ o zaostajanju govorno-jezičnog razvoja kod djeteta mlađeg od 4 godine govorimo o usporenom razvoju govora.

2. NEDOVOLJNO RAZVIJEN GOVOR

  • Prate li dijete teškoće u govorno-jezičnom razvoju i nakon 4 godine govorimo o nedovoljno razvijenom govoru.

3. POSEBNE JEZIČNE TEŠKOĆE

  • Nepoznatog su uzroka, a odnose se na djecu čije su rečenice agramatične.
  • Nedostaju funkcionalne riječi u rečenicama (veznici, prijedlozi, zamjenice).

4. ARTIKULACIJSKI POREMEĆAJI

  • Omisija– izostavljanje glasa.
  • Supstitucija – zamjena jednog glasa drugim.
  • Distorzija – iskrivljen izgovor glasa.

5. POREMEĆAJI FLUENTNOSTI GOVORA (MUCANJE)  

  • Ponavljanje cijelih riječi i fraza.
  • Oklijevanja ili poštapalice u govoru.
  • Ponavljanja slogova u riječima jednom do dva puta (ka-ka –kapa).

6. POREMEĆAJI ČITANJA I PISANJA (ZA ŠKOLSKU DJECU)