Prvi susret predkrizmanika, učenica i učenika 7. razreda osnovnih škola biti će prema sljedećem rasporedu u Sv. Mati Slobode…

Važna napomena: Samo oni učenici koji se ove godine upišu u grupu predkrizmanika, mogu sljedeće godine računati na pripravu za sakrament potvrde…

OŠ IVAN MEŠTROVIĆ
15. 10. 2011. – 9 SATI

OŠ ALOJZIJE STEPINAC
15. 10. 2011. – 10 SATI

OŠ BARTOL KAŠIĆ
15. 10. 2011. – 11 SATI