Od 10. listopada 2011. djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole moći će boraviti kod naših sestara Kćeri Marije Pomoćnice u Otavičkoj 12 u terminima od ponedjeljka do petka od 14.30 do 17.30 sati.

Cilj: pomoć u učenju i rast u vjeri…

Prijave djece i volontera (svi dobrovoljci bez obzira na dob) traju do 24. 9. 2011. svaki dan od 16.00 do 18.30 ili prema dogovoru na broj telefona 01/36-37-031.

Dobro došli!