U novozavjetnim knjigama spominje se da je Isus uskrsnuo „prvoga dana u tjednu“ (Usp. Iv 20, 1.19; Dj 20,7; 1 Kor 16,2). Nedjelja bi, dakle, bila početak tjedna koji je obilježen središnjim događajem Gospodinova života?

No u kršćanskoj tradiciji nedjelju se smatra i posljednjim danom u tjednu, označavajući dovršenje vremena.

U slavljenju euharistije osobito je naglašen taj eshatološki vidik nedjelje. Mnogi kršćanski pisci iz prvih stoljeća pišu da će se Kristov ponovni dolazak na koncu povijesti zbiti upravo u nedjelju.

Bit će to svršetak vremena i početak vječnosti. Euharistija je već predznak vječnog zajedništva s Gospodinom i braćom te predokus gozbe u kraljevstvu nebeskom.

Prvi kršćani živo su iščekivali ponovni Kristov dolazak molitvom „Maranatha“ – Dođi, Gospodine Isuse!