don Danijel Vidović

don Danijel Vidović

župnik

don Damir Stojić

don Damir Stojić

ravnatelj salezijanske zajednice i studentski kapelan

don Mario Bobić

don Mario Bobić

voditelj Oratorija “Dominik Savio” i župni vikar

don Mihovil Kurkut

don Mihovil Kurkut

ravnatelj izdavačke kuće Salesiana

don Slavko Barišić

don Slavko Barišić

župni vikar

don Ivan Jeren

don Ivan Jeren

ispovjednik

don Josip Krpić

don Josip Krpić

Josip Sarić

Josip Sarić

asistent