Svete mise na Uskrsni ponedjeljak u crkvi Svete Mati Slobode su u 9:00. 10:30 i 19:00 sati i u crkvi Duha Svetoga u 7:00 sati.