Svetkovina Svih Svetih slavi se u Rimu od VI. st. Prvotno je blagdan zapravo bio obljetnica posvećenja Panteona (u Rimu) u kršćansku crkvu sv. Marije od mučenika, koju je 609. posvetio papa Bonifacije IV. i onamo dao iz katakombi prenijeti kosti mučenika. Grgur IV. 835. odredio je da se svetkovina slavi 1. studenoga. Smisao svetkovine Svih Svetih je u tome da jednom svetkovinom u godini častimo sve svete i da, po njihovu zagovoru, izmolimo od Boga dobra duše i tijela u ovome životu i život vječni u budućem. Molimo da se svi sveti zauzmu za naše spasenje te da kao putnici na zemlji napredujemo u svetosti.

SVETE MISE: Sveta Mati Slobode: 7, 10.30 i 19 sati;  crkva Duha Svetoga: 7 i 18 sati