Sveta Mati Slobode: 9, 10.30, 12 i 19 sati

Crkva Duha Svetoga: 7 i 18 sati

Na Stjepandan u 16.30 sati bit će blagoslov male djece u crkvi.

Foto: vjeraidjela.com