03. prosinca u 20:00 sati u novoizgrađenoj dvorani ispod Oratorija sastanak roditelja prvopričesnika osnovne škole Bartol Kašić i SALOŠ, a 04. prosinca osnovne škole Meštrović i roditelja djece koja dolaze subotom na vjeronauk.