Ispovijed za osnovnoškolsku djecu bit će 21. ožujka od 9.30 do 11 sati te od 16 do 17 sati. Molimo roditelje da potaknu svoju djecu na sakrament pomirenja kako bi se na lijep način pripremili za Uskrs.