Raspored svetih misa na Dušni dan (2.11):

- u crkvi Duha Svetoga u 7.00

- u crkvi Svete Mati Slobode u 7.00 i 19.00.